Проекти рішень з порядку денного:

 

Проект рішення по питанню 1.

Для надання акціонерам роз’яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов’язаних із зібезпеченням проведення голосування на річних загальних зборах акціонерів, обрати зі строком повноважень до моменту оголошення про закінчення річних загальних зборів, лічильну комісію річних загальних зборів Товариства. Склад лічильної комісії встановити у кількості 3 (трьох) членів. До складу лічильної комісії обрати наступних осіб:  Голову лічильної комісії - Огороднійчука Ігоря Олександровича, членів лічильної комісії:

          - Шпаковича Анатолія Сергійовича

          - Довгаль Євгенія Миколайовича

Обрати Головою річних загальних зборів Товариства:

Шпаковича Анатолія Сергійовича

Обрати Секретарем річних загальних зборів Товариства:

Довгаль Євгенія Миколайовича

 

Проект рішення по питанню 2.

Заслухати та прийняти звіт дирекції про господарську діяльність акціонерного товариства у 2017 р.

 

Проект рішення по питанню 3.

  Заслухати та прийняти звіт ревізійної комісії за 2017 р.

 

Проект рішення по питанню 4.

Затвердити річний баланс за 2017 рік, звіт дирекції про акціонерного товариства у 2017 р. та звіт ревізійної комісії за 2017 р.

 

Проект рішення по питанню 5.

Визначити пріоритетом у 2018 році  розвиток та розширення роздрібної мережі власних аптек.

 

Проект рішення по питанню 6.

Відмовитись від виплати дивідендів за підсумками 2017 року та направити кошти на розвиток та розширення мережі власних аптек.

 

Проект рішення по питанню 7.

Продати частину комплексу будівель і споруд, які належать АТ «Ексімед» на праві власності і знаходяться за адресою: Житомирська обл., м. Радомишль, вул. Промислова, 5.

 

Проект рішення по питанню 8.

Продати земельну ділянку з кадастровим номером____, що знаходиться за адресою: Житомирська обл., м. Радомишль, вул. Промислова, 5 і яка належить АТ «Ексімед» на праві власності.

Проект рішення по питанню 9.

Призначити Генерального директора АТ «Ексімед», Огороднійчука Олександра Степановича особою, відповідальною за продаж комплексу будівель і споруд, які належать АТ «Ексімед» на праві власності і знаходяться за адресою: Житомирська обл., м. Радомишль, вул. Промислова, 5 та за продаж земельної ділянки з кадастровим номером____, що знаходиться за адресою: Житомирська обл., м. Радомишль, вул. Промислова, 5 і яка належить АТ «Ексімед» на праві власності.

Для чого надати повноваження Генеральному директору АТ «Ексімед», Огороднійчуку Олександру Степановичу, на укладання (підписання) з покупцем/покупцями вищезазначених об’єктів нерухомості, відповідних договорів купівлі-продажу та інших документів, необхідних для виконання прийнятих загальними зборами акціонерів рішень, самостійно узгоджувати умови цих договорів.