Проекти рішень з порядку денного:

 

Проект рішення по питанню 1.

Для надання акціонерам роз’яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов’язаних із зібезпеченням проведення голосування на річних загальних зборах акціонерів, обрати зі строком повноважень до моменту оголошення про закінчення річних загальних зборів, лічильну комісію річних загальних зборів Товариства. Склад лічильної комісії встановити у кількості 3 (трьох) членів. До складу лічильної комісії обрати наступних осіб:  Голову лічильної комісії - Огороднійчука Ігоря Олександровича, членів лічильної комісії:

          - Шпаковича Анатолія Сергійовича

          - Довгаль Євгенія Миколайовича

Обрати Головою річних загальних зборів Товариства:

Шпаковича Анатолія Сергійовича

Обрати Секретарем річних загальних зборів Товариства:

Довгаль Євгенія Миколайовича

 

Проект рішення по питанню 2.

Заслухати та прийняти звіт дирекції про господарську діяльність акціонерного товариства у 2016 р.

 

Проект рішення по питанню 3.

  Заслухати та прийняти звіт ревізійної комісії за 2016 р.

 

Проект рішення по питанню 4.

Затвердити річний баланс за 2016 рік, звіт дирекції про акціонерного товариства у 2016 р. та звіт ревізійної комісії за 2016 р.

 

Проект рішення по питанню 5.

Визначити пріоритетом у 2017 році  розвиток та розширення роздрібної мережі власних аптек.

 

Проект рішення по питанню 6.

Відмовитись від виплати дивідендів за підсумками 2016 року та направити кошти на розвиток та розширення мережі власних аптек .

 

Проект рішення по питанню 7.

Звернутись до АТ «Райффайзен Банк Аваль» щодо можливості відкриття в межах Генеральної кредитної угоди № 010/96-03/492 від 16 травня 2007 року  відновлювальної кредитної лінії у сумі 2 500 000 (два мільйони п’ятсот тисяч) гривень строком до 02 липня 2018 року зі сплатою відповідних відсоткових ставок, для фінансування поточної діяльності під діючу іпотеку, а саме: нежиле приміщення , загальною площею 474,4 м2, за адресою: м. Київ, Дарницький р-н, проспект Бажана, 3.

 

Проект рішення по питанню 8.

Звернутися  до фінансового поручителя - Огороднійчука Олександра Степановича стосовно виступу фінансовим поручителем по кредитним зобов’язанням АТ «Ексімед» перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» в розмірі 2 500 000 (два мільйони п’ятсот тисяч) гривень.

 

Проект рішення по питанню 9.

Надати повноваження Генеральному директору АТ «Ексімед», Огороднійчуку Олександру Степановичу, на укладання (підписання) з АТ «Райффайзен Банк Аваль» відповідних договорів /додаткових угод/ про внесення змін і доповнень та інших документів, необхідних для виконання прийнятих рішень, самостійно узгодивши вісі інші умови цих договорів /додаткових угод.